יעל קלי
פרופסור ללמידה בסביבות טכנולוגיות
פרופסור יעל קלי קלי היא חברת סגל במגמה לטכנולוגיות בחינוך בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. היא עומדת בראש מרכז המצויינות המחקרית TCSS לקידום מדע אזרחי בבית הספר, ובראש מרכז המצויינות המחקרית LINKS I-CORE בנושא חינוך וחברת המידע החדשה.  יחד עם חברי קבוצת המחקר TEL-Design, חוקרת יעל קלי את הלמידה בסביבות עתירות טכנולוגיה, עקרונות לעיצוב סביבות למידה סוציו-קונסטרוקטיביסטיות, וחקר תהליכי הטמעת טכנולוגיות למידה בבתי ספר ובחינוך הגבוה. קלי הינה עורכת משנה בכתב העת Instructional Science. לפני שהצטרפה לאוניברסיטת חיפה, הייתה קלי חברה בסגל האקדמי של המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון, וחוקרת אורחת ב (Centre for Research on Computer Supported Learning & Cognition - CoCo) באוניברסיטה של סידני באוסטרליה. היא הייתה אחת החוקרות הראשיות במרכז (Technology Enhanced Learning in Science (TELS) שבאוניברסיטת ברקלי קליפורניה ועמדה בראש צוות המחקר והפיתוח סביב המאגר לעקרונות עיצוב פדגוגיים לסביבות למידה ממוחשבות -  (DPD)


מאמרים בעברית

(לרשימת המאמרים המלאה הקישו על Publications)

2018
 • אמזלג, מ., אליאס, נ., וקלי, י. (2018). תרומתן של קבוצות למידה מקוונות לשילובם של סטודנטים ממוצא אתיופי בתרבות הסטודנטיאלית בישראל. הגירה, 9 (1-21)
2011
 • שמיר-ענבל ת, וקלי, י. (2011). מודל מערכתי להטמעת תקשוב בתרבות בית ספרית. בתוך: ג. קורץ וד. חן (עורכים). תקשוב, למידה והוראה. (עמ' 371-400) הוצאת המרכז ללימודים אקדמיים - אור יהודה.  View Download
 • לוין-פלד, ר. וקלי, י. (2011). שימוש בתכונות הוויקי לתמיכה ביצירת ידע שיתופי ובשימוש בו. בתוך: ג. קורץ וד. חן (עורכים). תקשוב, למידה והוראה. (עמ' 467-483) הוצאת המרכז ללימודים אקדמיים - אור יהודה.  View Download
 • הנס, מ., קלי, י., ויאיר, י. (2011). פיתוח יכולות מרחביות באמצעות שילוב טכנולוגיות ידע עם אמצעים פיזיים פשוטים. בתוך: ג. קורץ וד. חן (עורכים). תקשוב, למידה והוראה. (עמ' 101-124) הוצאת המרכז ללימודים אקדמיים - אור יהודה.  View  Download
 • רונן-פורמן, ת. וקלי, י. (2011). מהו ידע עיצוב וכיצד ניתן לרוכשו? מודל להוראת עיצוב סביבות למידה טכנולוגיות. בתוך: ג. קורץ וד. חן (עורכים). תקשוב, למידה והוראה. (עמ' 425-450) הוצאת המרכז ללימודים אקדמיים - אור יהודה.
2009
 • שמיר-ענבל ת, וקלי, י. (2009). הטמעת תרבות תקשוב בבית הספר. בתוך- האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, כנס צ'ייס הרביעי למחקרי טכנולוגיית למידה (עמ' 183-190). הוצ' האוניברסיטה הפתוחה. קישור
 • לוין - פלד, ר., וקלי, י. (2009). שימושי ויקי לתמיכה בהוראת עמיתים. בתוך- האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, כנס צ'ייס הרביעי למחקרי טכנולוגיית למידה (עמ' 87-94). הוצ' האוניברסיטה הפתוחה. קישור
 • הנס, מ., קלי, י., ויאיר, י. (2009). הערך המוסף של שילוב מודל ממוחשב עם מודל פיזי לפיתוח יכולות מרחביות של לומדים בהקשר של מופעי הירח. בתוך- האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, כנס צ'ייס הרביעי למחקרי טכנולוגיית למידה (עמ' 54-63). הוצ' האוניברסיטה הפתוחה. קישור
 • רונן-פורמן, ת., וקלי, י. (2009). ה מהו ידע עיצוב וכיצד ניתן לרכוש אותו? המקרה של עיצוב טכנולוגיות למידה. בתוך- האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, כנס צ'ייס הרביעי למחקרי טכנולוגיית למידה (עמ' 168-176). הוצ' האוניברסיטה הפתוחה. קישור

סרטון לגבי עיצוב שיתופי של סביבות למידה מבוססות מחשב

קורסים מתוקשבים (תואר שני ושלישי)

 • למידה והוראה ובסביבה הברידית. קישור
 • עיצוב סביבות למידה טכנולוגיות. קישור

סירטון בנושא עיצוב שיתופי של סביבות למידה מבוססות מחשב

ראיונות עם פרופ' מרשה לין, פרופ' פיטר גודייר, ופרופ' יעל קלי.
צולם ונערך על ידי צוות CoCo